Jagiellonian University Repository

Influence of storage conditions on ageing of colour dye-based inkjet printing inks

pcg.skipToMenu

Influence of storage conditions on ageing of colour dye-based inkjet printing inks

Show full item record

dc.contributor.author Szafarska, Małgorzata pl
dc.contributor.author Wietecha-Posłuszny, Renata [SAP11018414] pl
dc.contributor.author Woźniakiewicz, Michał [SAP11019917] pl
dc.contributor.author Hughes, Craig pl
dc.contributor.author Kościelniak, Paweł [SAP11010982] pl
dc.date.accessioned 2019-05-15T12:44:14Z
dc.date.available 2019-05-15T12:44:14Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1230-7483 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74719
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Influence of storage conditions on ageing of colour dye-based inkjet printing inks pl
dc.title.alternative Wpływ warunków przechowywania na proces starzenia się kolorowych atramentowych wydruków komputerowych pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 133-140 pl
dc.description.additional Art. w 2 wersjach językowych: tekst w jęz. ang. (s. 133-137) i pol. (s. 138-140). Bibliogr. s. 137. pl
dc.identifier.weblink http://www.forensicscience.pl/pfs/82_szafarska.pdf pl
dc.subject.en inkjet print ing inks pl
dc.subject.en document ageing pl
dc.subject.en UV/Vis spectrometry pl
dc.subject.en ink degradation pl
dc.description.volume 82 pl
dc.title.journal Problems of Forensic Sciences = Z Zagadnień Nauk Sądowych pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-05-15 pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Chemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa