Jagiellonian University Repository

Kariera akademicka w Republice Słowackiej

pcg.skipToMenu

Kariera akademicka w Republice Słowackiej

Show full item record

dc.contributor.author Rzepka, Grażyna [USOS92463] pl
dc.date.accessioned 2019-05-14T12:51:26Z
dc.date.available 2019-05-14T12:51:26Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74616
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Kariera akademicka w Republice Słowackiej pl
dc.title.alternative Academic career in the Slovak Republic pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 105-119 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 118-119 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-3-2009/art/5522/ pl
dc.abstract.pl Tematem artykułu jest model kariery akademickiej w Republice Słowackiej. Na wstępie przedstawiony został zarys funkcjonującego na Słowacji systemu szkolnictwa wyższego, następnie ścieżka kariery akademickiej, powiązanie stopni naukowych z uprawnieniami i obejmowanymi stanowiskami, wreszcie problem mobilności naukowców. pl
dc.abstract.en The article discusses the model of academic career in Slovak Republic. The higher education system in Slovakia is presented at the beginning, it is followed by the discussion on the topic of the path of academic career, the connection between scientific degrees with titles and positions, and finally the problem of scientists’ mobility. pl
dc.subject.pl Słowacja pl
dc.subject.pl szkolnictwo wyższe pl
dc.subject.pl kariera akademicka pl
dc.subject.en Slovak Republic pl
dc.subject.en higher education system pl
dc.subject.en academic career pl
dc.description.number 3 (7) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych