Jagiellonian University Repository

Crioulos de base portuguesa de Cabo Verde e de Ziguinchor (Senegal) : estudo contrastivo

pcg.skipToMenu

Crioulos de base portuguesa de Cabo Verde e de Ziguinchor (Senegal) : estudo contrastivo

Show full item record

dc.contributor.author Czopek, Natalia [SAP11019376] pl
dc.contributor.editor Krupa, Renata pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2019-05-13T13:11:18Z
dc.date.available 2019-05-13T13:11:18Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-952995-5-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74498
dc.language por pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Crioulos de base portuguesa de Cabo Verde e de Ziguinchor (Senegal) : estudo contrastivo pl
dc.title.alternative Portuguese-based creole languages from Cape Verde and Ziguinchor (Senegal) : contrastive study pl
dc.title.alternative Langues créoles à base lexicale portugaise, parlées en République du Cap-Vert et dans la ville de Ziguinchor (Sénégal) : étude contrastive pl
dc.title.alternative Języki kreolskie na bazie portugalskiego używane w Republice Zielonego Przylądka i w mieście Ziguinchor (Senegal) : studium porównawcze pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 25-44 pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy przeprowadzamy analizę porównawczą dwóch języków kreolskich na bazie portugalskiego używanych w Republice Zielonego Przylądka i w mieście Ziguinchor, stolicy senegalskiej prowincji Casamance. Przedstawiamy krótki opis ich genezy i ewolucji, wskazując na podobieństwa i możliwe przyczyny różnic, także na poziomie społecznym i politycznym. Główną osią naszej analizy jest jednak porównanie pisowni, morfoskładni i leksyki wspomnianych języków, opierając się na teorii ich podobieństwa genetycznego. W celu zaprezentowania przykładów w analogicznych kontekstach, wybraliśmy jako nasz korpus tłumaczenia na analizowane języki kreolskie dzieła Antoine’a de Saint-Exupéry’ego "Le Petit Prince" ("Mały Książę"). pl
dc.abstract.en With this work we intend to conduct a contrastive study of two Portuguese-based creole languages: Creole of Cape Verde and of Ziguinchor, the capital city of the Casamance province in Senegal. We try to present a brief description of its genesis and evolution, indicating the similarities and the possible reasons for the differences, also on a social and political level. The main axis of our analysis will be, however, a comparison of spelling, morphosyntactic and lexical features of the two creoles, taking as a basis the theory of their genetic similarity. In order to observe the examples in analogical contexts, we have chosen as our corpus the respective translations of the work of Antoine de Saint-Exupéry, "Le Petit Prince" ("The Little Prince"). pl
dc.subject.pl języki kreolskie pl
dc.subject.pl języki kreolskie na bazie portugalskiego pl
dc.subject.en Creole languages pl
dc.subject.en Portuguese-based creole languages pl
dc.description.publication 1,35 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-952995-6-8 pl
dc.title.container Saint-Exupéry relu et traduit pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Czopek, Natalia: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 10; liczba stron 202; liczba arkuszy wydawniczych 13,25; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska