Jagiellonian University Repository

Traducción de obras literarias al spanglish : el caso de "El Little Príncipe"

pcg.skipToMenu

Traducción de obras literarias al spanglish : el caso de "El Little Príncipe"

Show full item record

dc.contributor.author Wicherek, Marta [SAP11117311] pl
dc.contributor.editor Krupa, Renata pl
dc.contributor.editor Piechnik, Iwona [SAP11016638] pl
dc.date.accessioned 2019-05-13T13:02:07Z
dc.date.available 2019-05-13T13:02:07Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-952995-5-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74496
dc.language spa pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Traducción de obras literarias al spanglish : el caso de "El Little Príncipe" pl
dc.title.alternative Translation of literary works into Spanglish : the case of "El Little Príncipe" pl
dc.title.alternative Traduction d’œuvres littéraires vers le spanglish: le cas de "El Little Príncipe" pl
dc.title.alternative Tłumaczenie dzieł literackich na spanglish : przypadek "El Little Príncipe" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.description.physical 191-202 pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszego artykułu jest tłumaczenie "Le Petit Prince" ("Małego Księcia") Antoine’a de Saint-Exupéry na spanglish, czyli na odmianę, która powstała w skutek wzajemnego oddziaływania języka hiszpańskiego i angielskiego, i którą posługuje się ogromna liczba użytkowników w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W artykule przedstawiony został przegląd tłumaczeń tej znanej powieści, obecnych w kulturze hispanistycznej oraz krótki rys historyczny dotyczący powstania społeczności hiszpańskojęzycznej w USA. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi, iż spanglish przestał funkcjonować jedynie jako odmiana ustna i obecność tego nowego systemu językowego jest zauważalna również w tekstach pisanych, między innymi w formie tłumaczeń dzieł literackich. Na podstawie analizy rozdziału XXI Małego Księcia starano się udowodnić, że dzieło, o którym mowa rzeczywiście wykazuje cechy charakterystyczne dla tej odmiany. pl
dc.abstract.en The article deals with the translation of the novel "Le Petit Prince" ("The Little Prince") by Antoine de Saint-Exupéry into Spanglish, which allowedly consists of a language cluster formed from Spanish and English, which is used in the United States of America by a large number of speakers. First, an overview of the different translations of the famous French novel made in the Hispanic world is presented, and then, information about the birth of spoken Spanglish in Hispanic communities in the USA is given. The aim of the paper is to highlight that this new linguistic system has ceased to be only an oral variety and has entered the field of written expression, among others, in the form of translations of literary works. To this end, Chapter XXI of El Little Príncipe is analyzed in order to confirm whether in this work we can detect the main characteristics of this variant. pl
dc.subject.pl spanglish pl
dc.subject.en Spanglish pl
dc.description.publication 0,85 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-952995-6-8 pl
dc.title.container Saint-Exupéry relu et traduit pl
dc.language.container fre pl
dc.participation Wicherek, Marta: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 10; liczba stron 202; liczba arkuszy wydawniczych 13,25; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska