Jagiellonian University Repository

Il motivo della metamorfosi nel "Tumulus Ielseminae puellae in florem versae" di Giovanni Pontano

pcg.skipToMenu

Il motivo della metamorfosi nel "Tumulus Ielseminae puellae in florem versae" di Giovanni Pontano

Show full item record

dc.contributor.author Raczyńska, Alicja [USOS21954] pl
dc.date.accessioned 2019-05-10T10:53:10Z
dc.date.available 2019-05-10T10:53:10Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74363
dc.language ita pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Il motivo della metamorfosi nel "Tumulus Ielseminae puellae in florem versae" di Giovanni Pontano pl
dc.title.alternative The motif of metamorphosis in "Tumulus Ielseminae puellae in florem versae" di Giovanni Pontano pl
dc.title.alternative Motyw metamorfozy w "Tumulus Ielseminae puellae in florem versae" Giovanniego Pontano pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 81-91 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2009/Numer-1/art/3236/ pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia analizę motywu przemiany w elegii epigraficznej Tumulus Ielseminae puellae in florem versae ze zbioru De tumulis Giovanniego Pontana. Autorka wskazuje antyczne źródła inspiracji – mity z Metamorfoz Owidiusza – oraz dokonuje konfrontacji motywu metamorfozy z utworu Pontana z przemianami istot ludzkich w rośliny opisanymi w XIII pieśni Piekła Dantego i w Canzoniere Petrarki. Artykuł bada również motyw przemiany i wizję śmierci w pozostałych elegiach epigraficznych ze zbioru De tumulis oraz znaczenie przyrody w dziełach Pontana i w piętnastowiecznej poezji łacińskiej włoskich humanistów. pl
dc.abstract.en The paper aims at analyzing the motif of metamorphosis in the epigraphic elegy Tumulus Ielseminae puellae in florem versae from the volume De tumulis by Giovanni Pontano. The author indicates the classic sources of inspiration: the myths from the Metamorphoses by Ovid and compares the motif of metamorphosis from the epigraphic elegy of Pontano with the transformation of human beings into plants described in the canto XIII of Dante’s Inferno and in Petrarch’s Canzoniere. Further, the paper analyses the motif of metamorphosis and the representation of Death in other epigraphic elegies from De tumulis as well as the significance of the Nature in Pontano’s works and in the fifteenth-century writings in Latin by Italian poets. pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,76 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2019-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych