Jagiellonian University Repository

Le "desengaño" picaresque

pcg.skipToMenu

Le "desengaño" picaresque

Show full item record

dc.contributor.author Fajkis, Sonia [USOS22254] pl
dc.date.accessioned 2019-05-10T09:45:41Z
dc.date.available 2019-05-10T09:45:41Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74357
dc.language fre pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Le "desengaño" picaresque pl
dc.title.alternative "The picaresque" desengaño pl
dc.title.alternative "Łotrzykowskie" desengaño pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 34-42 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 40-41. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2009/Numer-1/art/3232/ pl
dc.abstract.pl Artykuł stanowi próbę scharakteryzowania motywu desengaño, straty złudzeń, w powieści pikarejskiej. Desengaño dotychczas kojarzone głównie z twórczością hiszpańskich poetów barokowych, takich jak Quevedo czy Gracian, okazuje się jednym z ważniejszych etapów życia przyszłego picaro. Na podstawie dzieł, które ukształtowały gatunek (np. anonimowy Lazarillo de Tormes i Guzman de Alfarache Mateo Alemana) oraz tych, które w sposób bardziej lub mniej wierny kontynuowały tę tradycję w Europie (Moll Flanders Daniela Defoe oraz Les mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière Madame de Villedieu), badamy obecność i specyfikę tego motywu w powieści łotrzykowskiej. pl
dc.abstract.en This article explores the motif of desengaño – disillusion – in picaresque novel. Desengaño, usually associated with the works of Spanish poets of baroque period such as Quevedo, Gracian, appears to be one of the important stages in future picaro’s life. Based on works that codified the genre (anonymous Lazarillo de Tormes and Guzman de Alfarache by Mateo Aleman) and also on those that prolonged the tradition in Europe (Moll Flanders by Daniel Defoe and Les Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière by Madame de Villedieu) the article traces out the presence and peculiarity of this motif in picaresque novel. pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2019-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych