Jagiellonian University Repository

Le rôle du chronotope dans la formation du mythe du héros dans Saladin, texte anonyme du XVe siècle

pcg.skipToMenu

Le rôle du chronotope dans la formation du mythe du héros dans Saladin, texte anonyme du XVe siècle

Show full item record

dc.contributor.author Leśniewska, Karolina [USOS22317] pl
dc.date.accessioned 2019-05-10T09:18:27Z
dc.date.available 2019-05-10T09:18:27Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1732-8705 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74356
dc.language fre pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Le rôle du chronotope dans la formation du mythe du héros dans Saladin, texte anonyme du XVe siècle pl
dc.title.alternative The role of chronotope in the formation of the myth of the hero in Saladin, an anonymous XVth century text pl
dc.title.alternative Rola chronotopu w kształtowaniu się mitu bohatera w Saladynie, anonimowym tekście z XV wieku pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-62 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2009/Numer-1/art/3234/ pl
dc.abstract.pl Artykuł jest próbą pokazania, w jaki sposób samo potraktowanie czasu i przestrzeni w XV -wiecznej powieści pt. Saladyn wpływa na mitologizację bohatera. Wydaje się, że świat Saladyna nie ma granic i ukazuje niezwykłą siłę sułtana, któremu jedynie Europa może się oprzeć. Położenie tego kontynentu przywołuje obecność morza, które mimo braku konkretnych opisów jest jednym z najciekawszych elementów powieści. Budzi skojarzenia związane z odizolowaniem bohatera; morze zostanie też wybrane na miejsce jego śmierci. O ile przestrzeń jest bardzo bogato zilustrowana, o tyle aspekt czasowy w powieści potraktowano dość zdawkowo. Wyjątkiem jest natomiast przedstawienie czasu śmierci sułtana, pozwalające na jednoczesne poruszenie kwestii związanych z jego wiarą. pl
dc.abstract.en The article intends to show how only the treatment of time and space in the XVth century novel Saladin influences the mythologization of the hero. The world of Saladin doesn’t seem to have any limits and it revels in the sultan’s extraordinary strength, that only Europe can stop. The geographical situation of this continent evokes the presence of the sea, which constitutes one of the most interesting elements of the novel, although there is no precise description of this element. It gives rise to associations related to the isolation of the hero; the sea will also be chosen as the place of his death. While the space aspect of the novel is very richly illustrated, the time aspect is treated in a quite curt manner. The only exception is the presentation of the time of the sultan’s death, which permits us to take up some questions related with his faith. pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,66 pl
dc.identifier.eissn 2084-3917 pl
dc.title.journal Romanica Cracoviensia pl
dc.language.container fre pl
dc.date.accession 2019-05-10 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych