Jagiellonian University Repository

Zarządzanie procesem transformacji kultury organizacyjnej szkoły dla twórczości edukacyjnej

pcg.skipToMenu

Zarządzanie procesem transformacji kultury organizacyjnej szkoły dla twórczości edukacyjnej

Show full item record

dc.contributor.author Lazar-Siekierka, Małgorzata [USOS57799] pl
dc.date.accessioned 2019-05-08T11:09:10Z
dc.date.available 2019-05-08T11:09:10Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74236
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Zarządzanie procesem transformacji kultury organizacyjnej szkoły dla twórczości edukacyjnej pl
dc.title.alternative Managing the transformation process of the school's organizational culture for educational creativity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-89 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 89 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-2-2009/art/5510/ pl
dc.abstract.pl Artykuł przedstawia specyfikę zarządzania szkołą w kontekście transformacji kultury organizacyjnej w szkole dla innowacji edukacyjnych. Rezultatem rozważań jest wniosek, iż proces zmian jest możliwy jedynie wówczas, gdy nauczyciele odpowiednio rozumieją swą rolę zawodową, co pozwoli im właściwie definiować cele edukacyjne. pl
dc.abstract.en The article is to introduce specific character of management in education in respect to transformation of organization culture to develop educational innovations. In the result comes the conclusion that, the process of transformation can be effective only when teachers understand their professional role correctly and so they focus on educational goal. pl
dc.subject.pl edukacja pl
dc.subject.pl szkoła pl
dc.subject.pl przywództwo pl
dc.subject.pl cel edukacyjny pl
dc.subject.pl proces edukacyjny pl
dc.subject.en education pl
dc.subject.en school pl
dc.subject.en leadership pl
dc.subject.en educational goal pl
dc.subject.en educational process pl
dc.description.number 2 (6) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych