Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialne zarządzanie szkołą

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialne zarządzanie szkołą

Show full item record

dc.contributor.author Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.date.accessioned 2019-05-08T08:26:49Z
dc.date.available 2019-05-08T08:26:49Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74218
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Odpowiedzialne zarządzanie szkołą pl
dc.title.alternative Responsible school management pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 27-39 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 38-39 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-2-2009/art/5507/ pl
dc.abstract.pl Wszystkie instytucje edukacyjne zmagają się z nowymi warunkami, w których przychodzi im działać. Zmieniający się kontekst wynika z szybkich przemian cywilizacyjnych. Aby sprawnie funkcjonować i realizować własne zadania, szkoła i inne instytucje edukacyjne muszą być wrażliwe na wynikające z tych przemian wyzwania. Systemowe wady utrudniają działania. Bardzo pilnie należy ponownie zdefiniować priorytety oraz przygotowywać kadrę zdolną do zarządzania edukacyjnego, czyli takiego, które dostosowuje się do specyfiki procesu edukacyjnego. pl
dc.abstract.en All educational institutions struggle with new conditions in which they operate. Changing context of school functioning is connected with dramatic civilization transformations. In order to effective operating and to realizing tasks, schools and other institutions need to be aware of new challenges. Systemic weaknesses however make it diffi cult. Defi ning priorities and preparing staff able to provide educational management are two very urgent needs. pl
dc.subject.pl zmiana pl
dc.subject.pl wyzwania edukacyjne pl
dc.subject.pl zarządzanie edukacyjne pl
dc.subject.en change pl
dc.subject.en educational challenges pl
dc.subject.en educational management pl
dc.description.number 2 (6) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-08 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych