Jagiellonian University Repository

Chromosome numbers and polyploidy in Polish angiosperms

Chromosome numbers and polyploidy in Polish angiosperms

Show full item record

dc.contributor.author Gacek, Paulina [USOS6719] pl
dc.contributor.author Góralski, Grzegorz [SAP11017164] pl
dc.contributor.author Joachimiak, Andrzej [SAP11008588] pl
dc.date.accessioned 2019-05-06T11:22:24Z
dc.date.available 2019-05-06T11:22:24Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 0001-5296 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74093
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Chromosome numbers and polyploidy in Polish angiosperms pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-49 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 48-49 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/94715/edition/81736/content pl
dc.subject.en chromosome numbers pl
dc.subject.en Polish flora pl
dc.subject.en polyploid pl
dc.subject.en threshold method pl
dc.subject.en mountain plants pl
dc.description.volume 53 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.2478/v10182-011-0022-3 pl
dc.identifier.eissn 1898-0295 pl
dc.title.journal Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-05-06 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 A]: 20


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0