Jagiellonian University Repository

Motywy Świętej Rusi i Ziemi Świętej w twórczości Daniiła Andriejewa

Motywy Świętej Rusi i Ziemi Świętej w twórczości ...

Show full item record

dc.contributor.author Hańczyk, Emilia [SAP14004720] pl
dc.contributor.editor Krzywdzińska, Agata [SAP13008717] pl
dc.date.accessioned 2019-05-06T08:34:28Z
dc.date.available 2019-05-06T08:34:28Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4158-1 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-9505-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74065
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Motywy Świętej Rusi i Ziemi Świętej w twórczości Daniiła Andriejewa pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 153-157 pl
dc.description.additional Referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej w Krakowie w dn. 10-11 października 2014 przez Katedrę Rosyjskiej Kultury Nowożytnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ oraz PAU. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Daniił Andriejew, drugi syn rosyjskiego pisarza i dramaturga Leonida, był jednym z najwybitniejszych twórców dwudziestowiecznej literatury rosyjskiej. Był kontynuatorem myśli A. Chomiakowa, I. Kirejewskiego oraz rosyjskiej kultury wizjonersko-mistycznej. W twórczości D. Andriejewa Święta Ruś i Ziemia Święta są przedstawione w duchu ludowym, zgodnie z tradycyjną rosyjską percepcją. W swym głównym dziele pt.: Róża Świata autor zaprezentował wizję przyszłości opartą na wartościach Rusi Kijowskiej. pl
dc.abstract.en Daniil Andreev, the second son of Leonid, a Russian outstanding playwright, novelist and short-story writer, is one of the most extraordinary writers of the 20th century. He was a continuator of the Russian spiritual culture and an intellectual movement called Slavophilia. In his writings Holy Rus and Holy Land are presented according to Russian folkloristic plots and traditional perception. In his main work Roza Mira the author has presented a wonderful vision of world’s future based on Kievan Rus’ values. pl
dc.subject.pl Daniił Andriejew pl
dc.subject.pl Niebiańska Rosja pl
dc.subject.pl Róża Świata pl
dc.subject.en Daniil Andreev pl
dc.subject.en Celestial Russia pl
dc.subject.en Roza Mira pl
dc.description.publication 0,32 pl
dc.title.container Polska - Rosja w sferze kultury i religii : wybrane problem pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych