Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Jesteśmy ważnym partnerem władzAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Ziejka Franciszek
Siwiec, Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ziejka Franciszek
Siwiec, Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ziejka Franciszek
Siwiec, Andrzej