Jagiellonian University Repository

"Dlaczego tak trudno nas zrozumieć?” : Romowie w polskim dyskursie publicznym

pcg.skipToMenu

"Dlaczego tak trudno nas zrozumieć?” : Romowie w polskim dyskursie publicznym

Show full item record

dc.contributor.author Lubecka, Anna [SAP11016688] pl
dc.date.accessioned 2019-04-29T12:45:26Z
dc.date.available 2019-04-29T12:45:26Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-8201 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73885
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title "Dlaczego tak trudno nas zrozumieć?” : Romowie w polskim dyskursie publicznym pl
dc.title.alternative “Why is it so difficult to understand us?” The Roma in the public discourse in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 251-269 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 268-269 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-12-2011/13-3-2011/art/255/ pl
dc.subject.pl Romowie pl
dc.subject.pl dyskurs publiczny pl
dc.subject.pl piętno pl
dc.subject.pl wykluczenie pl
dc.subject.pl obcość pl
dc.subject.pl inność pl
dc.subject.en Roma pl
dc.subject.en public discourse pl
dc.subject.en stigma pl
dc.subject.en exclusion pl
dc.subject.en alienation pl
dc.subject.en otherness pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843976ZK.11.018.0141 pl
dc.identifier.eissn 2084-3976 pl
dc.title.journal Zarządzanie w Kulturze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych