Jagiellonian University Repository

Wybrane aspekty zarządzania mediami

pcg.skipToMenu

Wybrane aspekty zarządzania mediami

Show full item record

dc.contributor.author Nierenberg, Bogusław [SAP11019110] pl
dc.date.accessioned 2019-04-29T07:33:18Z
dc.date.available 2019-04-29T07:33:18Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-8201 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73849
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Wybrane aspekty zarządzania mediami pl
dc.title.alternative Selected aspects of media management pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 15-26 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 25-26 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-12-2011/12-1-2011/art/243/ pl
dc.subject.pl zarządzanie mediami pl
dc.subject.pl podejście systemowe pl
dc.subject.pl nowy obszar badań pl
dc.subject.pl metodologie i narzędzia badawcze pl
dc.subject.pl struktura organizacji mediów pl
dc.subject.en media management pl
dc.subject.en system approach pl
dc.subject.en new area of research pl
dc.subject.en methodologies and research tools pl
dc.subject.en structure of the media organizations pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843976ZK.11.002.0125 pl
dc.identifier.eissn 2084-3976 pl
dc.title.journal Zarządzanie w Kulturze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-29 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych