Jagiellonian University Repository

Rozwój przemysłu kulturowego szansą dla Małopolski? : analiza stopnia wdrożenia polityki rozwoju przemysłów czasu wolnego sformułowanej w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Rozwój przemysłu kulturowego szansą dla Małopolski? ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych