Jagiellonian University Repository

Prawo do poszanowania życia rodzinnego cudzoziemców w polskim porządku prawnym na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

pcg.skipToMenu

Prawo do poszanowania życia rodzinnego cudzoziemców w polskim porządku prawnym na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.author Górski, Michał pl
dc.date.accessioned 2019-04-26T06:57:04Z
dc.date.available 2019-04-26T06:57:04Z
dc.date.submitted 2019-03-04 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73753
dc.language pol pl
dc.rights Copyright *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Prawo do poszanowania życia rodzinnego cudzoziemców w polskim porządku prawnym na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pl
dc.title.alternative The right to respect for the family life of foreigners in the Polish legal order in the context of the case law of the European Court of Human Rights pl
dc.type Thesis pl
dc.place Kraków pl
dc.description.physical 329 pl
dc.description.additional Dostęp do publikacji jest możliwy w Archiwum UJ pl
dc.subject.pl cudzoziemcy pl
dc.subject.pl prawo doposzanowania życia rodzinnego pl
dc.subject.pl Europejski Trybunał Praw Człowieka pl
dc.subject.pl artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka pl
dc.subject.pl prawo o cudzoziemcach pl
dc.subject.en migrants pl
dc.subject.en right to respect for the family life pl
dc.subject.en European Court of Human Rights pl
dc.subject.en article 8 of European Convention on Human Rights pl
dc.subject.en migration law pl
dc.identifier.callnumber Dokt. 2019/036 pl
dc.contributor.institution Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji pl
dc.contributor.reviewer Kamiński, Ireneusz [SAP11115225] pl
dc.contributor.reviewer Wieruszewski, Roman pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Copyright Except where otherwise noted, this item's license is described as Copyright