Jagiellonian University Repository

Wybrane instrumenty finansowe polityki rewitalizacyjnej

pcg.skipToMenu

Wybrane instrumenty finansowe polityki rewitalizacyjnej

Show full item record

dc.contributor.author Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.date.accessioned 2019-04-25T13:02:24Z
dc.date.available 2019-04-25T13:02:24Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73742
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Wybrane instrumenty finansowe polityki rewitalizacyjnej pl
dc.title.alternative Selected financial instruments of revitalization policy pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 207-218 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2010/Nr_1-2_2010/art/2045/ pl
dc.abstract.pl Skuteczność rewitalizacji w dużym stopniu zależy od wykorzystanych instrumentów - także o charakterze finansowym. Celem artykułu jest identyfikacja poszczególnych źródeł finansowania oraz ocena możliwości ich wykorzystania na poziomie lokalnym i regionalnym. pl
dc.abstract.en The paper presents above all the importance of financial sources of revitalizing actions. It also aims at identification of all different financial sources of revitalization programs as well as assessment of the prospects of their implementation at a local and regional level. pl
dc.subject.pl rewitalizacja pl
dc.subject.pl finansowanie pl
dc.subject.pl samorząd terytorialny pl
dc.subject.en revitalization pl
dc.subject.en financing pl
dc.subject.en local government pl
dc.description.number 1-2 (9-10) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-25 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych