Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Volumetric study of n-octyloxy-cyanobiphenyl (8OCB)Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Roland, C. Michael
Fragiadakis, Daniel
Roy, Debjani
Urban Stanisław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Roland, C. Michael
Fragiadakis, Daniel
Roy, Debjani
Urban Stanisław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Roland, C. Michael
Fragiadakis, Daniel
Roy, Debjani
Urban Stanisław