Jagiellonian University Repository

Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych

pcg.skipToMenu

Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych

Show full item record

dc.contributor.author Reichardt, Iwona [USOS104380] pl
dc.date.accessioned 2019-04-25T11:47:23Z
dc.date.available 2019-04-25T11:47:23Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73739
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Ewaluacja jako narzędzie analizy polityk publicznych pl
dc.title.alternative Evaluation as a tool for analysis of public policies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-23 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 21-23. pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-1-2011/art/1881/ pl
dc.abstract.pl Artykuł jest poświęcony ewaluacji w systemie politycznym. Przedstawiony dyskurs teoretyczny, praktyka instytucji międzynarodowych oraz wyniki badań empirycznych umożliwiają odpowiedź na pytanie, kiedy ewaluacja jest narzędziem krytycznej analizy polityk publicznych, a kiedy jej rola ogranicza się do instrumentalnego elementu know-how. pl
dc.abstract.en The article deals with evaluation in the political process. Presented theoretical discourse, practice of international institutions, and empirical research results allow to answer the question when an evaluation is a tool of a critical analysis and when its role is limited to an instrumental element of know-how. pl
dc.subject.pl ewaluacja pl
dc.subject.pl polityki publiczne pl
dc.subject.pl demokracja pl
dc.subject.en evaluation pl
dc.subject.en public policy pl
dc.subject.en democracy pl
dc.description.number 1 (13) pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-25 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych