Jagiellonian University Repository

Ambasador RP w Japonii Tadeusz Romer i żydowscy uchodźcy wojenni na Dalekim Wschodzie

Ambasador RP w Japonii Tadeusz Romer i żydowscy ...

Show full item record

dc.contributor.author Barbasiewicz, Olga [SAP14022157] pl
dc.date.accessioned 2019-04-25T09:51:42Z
dc.date.available 2019-04-25T09:51:42Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-609-95108-1-1 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73724
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Ambasador RP w Japonii Tadeusz Romer i żydowscy uchodźcy wojenni na Dalekim Wschodzie pl
dc.title.alternative Polish Ambassador to Japan Tadeusz Romer and jewish war refugees in the Far East pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Wilno : Instytut Polski w Wilnie pl
dc.description.physical 43 pl
dc.description.additional Katalog wystawy o tym samym tytule (Muzeum Sugihary w Kownie, 19 marca - 19 maja 2019). Publikacja trójjęzyczna (pol., języka ang., litewski) pl
dc.abstract.pl Przygotowana z inicjatywy i na zlecenie Instytutu Polskiego w Wilnie przez dr Olgą Barbasiewicz z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego publikacja jest pierwszą tak wszechstronną próbą ukazania bohaterskich działań podejmowanych przez ambasadora RP w Japonii Tadeusza Romera na rzecz pomocy żydowskim uchodźcom przybywającym do japońskich portów z wizami wydanymi przez japońskiego konsula w Kownie Chiune Sugiharę. Oprócz postaci Tadeusza Romera, przedstawiono również życie codzienne uchodźców na Dalekim Wschodzie. pl
dc.abstract.en This publicaton is the first such versatile attempt to show the actions taken by Ambassador of Poland in Japan Tadeusz Romer to help Jewish refugees arriving at Japanese ports with visas issued by the Japanese consul in Kaunas Chiune Sugihara. In addition to the presenting the figure of Tadeusz Romer, everyday life of refugees in the Far East was also presented. pl
dc.description.publication 1 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Catalogue pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)