Jagiellonian University Repository

E-learning w edukacji

E-learning w edukacji

Show full item record

dc.contributor.author Grabania-Mukerji, Małgorzata [SAP13016930] pl
dc.date.accessioned 2019-04-24T12:16:25Z
dc.date.available 2019-04-24T12:16:25Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3285-5 pl
dc.identifier.issn 2080-2358 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73654
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title E-learning w edukacji pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-19 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ZG/2011/Zeszyt-3/art/5778/ pl
dc.abstract.en Powszechnie uważa się, że e-learning (nauczanie zdalne) wkroczył już zarówno na świecie, jak i w Polsce w fazę dojrzałości: jest stałym komponentem wielu kursów, wykorzystywany jest przez firmy doszkalające swoich pracowników, zewnętrzne firmy szkoleniowe, jak również przez większość uniwersytetów (e-learning akademicki). Nie jest on domeną tylko "młodych uczelni" - jego rozwój jest coraz bardziej widoczny także w renomowanych placówkach z wieloletnią tradycją, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, czy też na większości uczelni ekonomicznych, takich jak Szkoła Główna Handlowa lub Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ośrodki te prowadzą część zajęć w systemie e-learningowym, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Działają w nich, z różną intensywnością, centra zdalnego nauczania bądź centra e-learningu akademickiego. Akademia Górniczo-Hutnicza, na przykład, może się pochwalić wyjątkowo prężnie działającym Centrum E-learnigu AGH, aktywnie współpracującym z Koalicją Otwartej Edukacji w zakresie otwartych zasobów edukacyjnych. Z kolei Uniwersytet Warszawski, poza innymi kursami wynikającymi z programu studiów, prowadzi również lektoraty z języków obcych metodą e-learningu w proporcji 3:1 pl
dc.description.volume 3 pl
dc.title.journal Zeszyty Glottodydaktyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-24 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. dydaktyki : Jagiellońskie Centrum Językowe pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych