Jagiellonian University Repository

Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym

pcg.skipToMenu

Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym

Show full item record

dc.contributor.author Tyszkiewicz, Adrian [SAP11017876] pl
dc.contributor.editor Karolczak, Kazimierz pl
dc.contributor.editor Sroka, Łukasz Tomasz pl
dc.date.accessioned 2015-05-19T07:24:51Z
dc.date.available 2015-05-19T07:24:51Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7271-861-X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7363
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Lwowskie korporacje akademickie w dwudziestoleciu międzywojennym pl
dc.title.alternative Academic associations in Lwow in the mid-war period pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego pl
dc.description.physical 294-313 pl
dc.description.additional Materiał prezentowany na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura" (Kraków maj 2012). pl
dc.description.series Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025; 688 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.container Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta = L'vìv : mìsto, suspìl'stvo, kul'tura : studìï z ìstorìï mìsta pl
dc.title.volume Życie codzienne miasta = Šodenne žittâ mìsta pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)