Jagiellonian University Repository

Gry i zabawy fonetyczne w nauczaniu języka niemieckiego

pcg.skipToMenu

Gry i zabawy fonetyczne w nauczaniu języka niemieckiego

Show full item record

dc.contributor.author Pisz, Zbigniew [SAP11012363] pl
dc.date.accessioned 2019-04-24T09:07:03Z
dc.date.available 2019-04-24T09:07:03Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3285-5 pl
dc.identifier.issn 2080-2358 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73625
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Gry i zabawy fonetyczne w nauczaniu języka niemieckiego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 121-133 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/ZG/2011/Zeszyt-3/art/5786/ pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł ma na celu podkreślenie roli percepcji i reprodukcji języka mówionego jako podstawowego planu odniesienia w procesie uczenia się każdego "żywego" języka obcego, a także rozwijanie sprawności tzw. rozumienia ze słuchu oraz mówienia zgodnego z zasadami wymowy. Umiejętności te, lokujące się w tzw. planie ekspresji i sięgające od poziomu segmentowego (samogłoski i spółgłoski) do ponadsegmentowego (akcent, rytm, natężenie głosu, tempo, intonacja zdaniowa), wydają się podstawowym i niezbywalnym warunkiem pomyślnej realizacji części każdego testu na dowolnym poziomie zaawansowania, określanej jako "rozumienie ze słuchu" (Hörverstehen, dalej: HV). W opinii uczących się jest to najtrudniejsza część testu, na pomyślną realizację której, jak twierdzą zainteresowani, oni sami nie mają większego wpływu, traktując sprawność rozumienia ze słuchu jako trudno przyswajalną, zależną od zbyt wielu czynników. Ćwiczenia tego typu, choć stanowiące integralną część każdego rozdziału podręcznika na wcześniejszych etapach nauki, zdaniem uczących się języka niemieckiego miały głównie na celu podejmowanie decyzji odnośnie do zawartości merytorycznej tekstu mówionego według klucza prawda/ fałsz (rozumienie globalne), bądź - na wcześniejszych etapach edukacji językowej - percepcję wyrywkową czasu zegarowego, miejsca spotkania, wieku, zawodu, wykonywanej czynności etc. (rozumienie selektywne). pl
dc.description.volume 3 pl
dc.title.journal Zeszyty Glottodydaktyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-24 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. dydaktyki : Jagiellońskie Centrum Językowe pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych