Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Efekt grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE

Efekt grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Mroczek, Katarzyna [SAP14011056] pl
dc.contributor.author Tokarski, Tomasz [SAP11017965] pl
dc.date.accessioned 2015-05-19T06:46:33Z
dc.date.available 2015-05-19T06:46:33Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0081-6841 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7350
dc.language pol pl
dc.title Efekt grawitacyjny i techniczne uzbrojenie pracy a zróżnicowanie wydajności pracy w krajach UE pl
dc.title.alternative Influence of gravity effect and capital-labour ratio on the diversity of labour productivity in EU countries pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 245-259 pl
dc.identifier.weblink http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-02bf9863-4e10-4efb-a943-d64731de4b53 pl
dc.abstract.en The aim of the research is to conduct a statistical analysis of the influence of so called gravity effect and capital-labour ratio on regional diversification of labour productivity in 28 EU countries between 2000 and 2012. The analysis is based on a macroeconomic concept of Cobb-Douglass production function extended by mentioned before gravity effect. We assume (per analogium to Newton gravity law) that gravity effect which joins two countries is directly positively related to economic potential of both countries and reversely related to the squared geographic distance between them. Hence, countries with strong economic potential and close borders, have stronger economic influence on each other, than countries with low economic potential with big distance between them. The work consists of a description of diversification of gravity effect, capital-labour ratio and labour productivity in EU countries from 2000 to 2012. Moreover, the a statistical analysis of the influence of gravity effect and capital-labour ratio on labour. pl
dc.subject.pl efekt grawitacyjny pl
dc.subject.pl wydajność pracy pl
dc.subject.pl techniczne uzbrojenie pracy pl
dc.subject.pl funkcja produkcji pl
dc.subject.en gravity effect pl
dc.subject.en labour productivity pl
dc.subject.en capital-labour ratio pl
dc.subject.en production funkction pl
dc.description.volume 93 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.identifier.eissn 2450-8179 pl
dc.title.journal Studia Prawno-Ekonomiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-18 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach