Jagiellonian University Repository

Jan Paweł II i retoryka

Jan Paweł II i retoryka

Show full item record

dc.contributor.author Borowski, Andrzej [SAP11005413] pl
dc.contributor.editor Jačov, Marko pl
dc.contributor.editor Ziejka, Franciszek [SAP11003458] pl
dc.contributor.editor Zuziak, Władysław pl
dc.date.accessioned 2015-05-19T06:44:57Z
dc.date.available 2015-05-19T06:44:57Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7438-377-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7349
dc.language pol pl
dc.title Jan Paweł II i retoryka pl
dc.title.alternative John Paul II and rhetoric pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe pl
dc.pubinfo : Polska Akademia Umiejętności pl
dc.description.physical 99-106 pl
dc.subject.pl Jan Paweł II pl
dc.subject.pl retoryka pl
dc.subject.en John Paul II pl
dc.subject.en the rhetoric pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)