Jagiellonian University Repository

Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji : determinanty, interakcje, skutki

pcg.skipToMenu

Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji : determinanty, interakcje, skutki

Show full item record

dc.contributor.author Bartnik, Anna [SAP11019480] pl
dc.date.accessioned 2019-04-19T10:19:13Z
dc.date.available 2019-04-19T10:19:13Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4587-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73498
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji : determinanty, interakcje, skutki pl
dc.title.alternative Migration to the United States of America in the age of globalization : determinants, interactions, and consequences pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 295, [4] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 249-286. Indeks pl
dc.abstract.pl Procesy migracyjne stanowią współcześnie istotne odniesienie wielu badaczy analizujących zjawiska społeczne, polityczne czy gospodarcze. Trudno sobie wyobrazić w zglobalizowanym XXI-wiecznym świecie funkcjonowanie państw na arenie międzynarodowej, a także społeczeństw narodowych i lokalnych bez wpływu ruchów migracyjnych na istotne dla tego funkcjonowania wymiary. W dyskursie na płaszczyźnie narodowej i supranarodowej dotyczącym migracji uwidaczniają się odwołania do zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, procesami politycznymi, instytucjonalizacją życia publicznego, ale również z przemianami kulturowymi, z redefinicją klasycznych wartości wolności i bezpieczeństwa, z fundamentalnymi zasadami konstytucyjnymi oraz z czynnikami o charakterze gospodarczym. Bez wątpienia analiza naukowa procesów migracyjnych wymaga od badacza nie tylko znacznej wiedzy w wymiarze historycznym i współczesnym na temat ruchów ludności, ich przyczyn i skutków, ale także podejścia interdyscyplinarnego, nawiązującego do wielu współdziałających ze sobą obszarów funkcjonowania państw i społeczeństw. Monografia dr Anny Bartnik spełnia te najważniejsze kryteria - odwołuje się do licznych faktów o charakterze historycznym, definiujących źródła, przebieg i skutki procesów migracyjnych, a wszystko to jest analizowane w kontekście politologicznym, ekonomicznym i kulturowym. W rezultacie otrzymujemy ambitne dzieło prezentujące uwarunkowania współczesnego dyskursu imigracyjnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, stanowiących od zawsze kolebkę migracji i wielokulturowość. pl
dc.description.series Prace Amerykanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 22 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9948-3 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)