Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Jan Paweł II i retorykaAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Borowski Andrzej
Jačov, Marko
Ziejka Franciszek
Zuziak, Władysław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej
Jačov, Marko
Ziejka Franciszek
Zuziak, Władysław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Borowski Andrzej
Jačov, Marko
Ziejka Franciszek
Zuziak, Władysław