Jagiellonian University Repository

Nacjonalizm w ideologii współczesnej skrajnej prawicy

pcg.skipToMenu

Nacjonalizm w ideologii współczesnej skrajnej prawicy

Show full item record

dc.contributor.author Kałabunowska, Agata [USOS127491] pl
dc.date.accessioned 2019-04-19T08:32:25Z
dc.date.available 2019-04-19T08:32:25Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-8722 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73488
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Nacjonalizm w ideologii współczesnej skrajnej prawicy pl
dc.title.alternative Nationalism in the ideology of contemporary far right pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 48-64 pl
dc.identifier.weblink http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn14.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł skupia się na jednej z głównych idei myśli skrajnie prawicowej, jaką jest nacjonalizm. Wnioski na temat rozumienia pojęcia narodu, a także wpływu idei narodu na kształt programu politycznego skrajnej prawicy, wyciągnięte zostają na podstawie analizy programów politycznych i ideowych wybranych organizacji działających zarówno w Europie Wschodniej, jak i Europie Zachodniej. Materiał badawczy stanowią programy następujących ugrupowań: Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD), austriackiego ruchu identytarystów (Identitäre Bewegung Österreich, IBÖ), Młodzieży Wszechpolskiej (MW), Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), a także słowackiej partii Kotleba - Partia Ludowa Nasza Słowacja (L'udová strana - Naše Slovensko, ĽSNS). Pierwsza część artykułu przybliża kwestie metodologiczne w badaniach nad ideologią skrajnej prawicy. Druga i zasadnicza część artykułu to analiza treści wybranych programów ze szczególnym naciskiem na przedstawione w nich koncepcje narodu, ojczyzny, patriotyzmu oraz tożsamości narodowej. Artykuł kończy podsumowanie, uwydatniające rolę nacjonalizmu jako idei podstawowej w myśli skrajnie prawicowej, w której źródła mają inne idee przypisywane temu prądowi myślenia o świecie społeczno-politycznym. pl
dc.abstract.en The article focuses on one of the core ideas of the extreme right political thought - the idea of nationalism. Conclusions about the far right understanding of nation as well as about the influence that the idea of a nation has on the political programme of the far right are drawn based on an analysis of several political and ideological programmes of far right organisations operating both in Eastern and in Western Europe. Written programmes of National Democratic Party of Germany (NPD), Austrian identitarian movement ((Identitäre Bewegung Österreich, IBÖ), the All-Polish Youth (Młodzież Wszechpolska, MW), the National Radical Camp (Obóz Narodowo-Radykalny, ONR) and Kotleba - People's Party Our Slovakia (L'udová strana - Naše Slovensko, ĽSNS) constitute the body of the research material. The first part of the article outlines the methodological aspects of studies on the extreme right. The second and main part of the article consists of the content analysis of selected materials with special focus on concepts of: nation, fatherland, patriotism and national identity included in them. The article ends with a summary, presenting nationalism as a basic idea of the far right political and a source of other radical ideas commonly ascribed to the far right. pl
dc.subject.pl naród pl
dc.subject.pl nacjonalizm pl
dc.subject.pl skrajna prawica pl
dc.subject.pl skrajna prawica w Europie pl
dc.subject.pl ideologia pl
dc.subject.en nation pl
dc.subject.en nationalism pl
dc.subject.en far right pl
dc.subject.en far right in Europe pl
dc.subject.en ideology pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.number 2 (14) pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-19 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Post-Globalizacja? Nacjonalizm, regionalizm i separatyzm a demokracja we współczesnym świecie; 2018-05-22; 2018-05-23; Kraków; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
dc.conference.weblink https://zh-tw.facebook.com/events/112349496249518/ pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)