Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Nowe tendencje w nazewnictwie osiedli mieszkaniowych ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Gałkowski, Artur
Przybylska Renata
Gliwa, Renata

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Gałkowski, Artur
Przybylska Renata
Gliwa, Renata

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Gałkowski, Artur
Przybylska Renata
Gliwa, Renata