Jagiellonian University Repository

O serii wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej

pcg.skipToMenu

O serii wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej

Show full item record

dc.contributor.author Niedźwiedź, Jakub [SAP11017663] pl
dc.date.accessioned 2019-04-17T08:42:43Z
dc.date.available 2019-04-17T08:42:43Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 2084-7963 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73375
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O serii wydawniczej Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej pl
dc.title.alternative About a series "The Library of Early Modern Popular and Occasional Literature" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 135-139 pl
dc.identifier.weblink https://apcz.umk.pl/sztukaedycji/article/view/20011/17269 pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest omówienie publikacji wydanych w serii Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej. pl
dc.subject.pl polska literatura renesansowa pl
dc.subject.pl edycja źródeł pl
dc.subject.pl polska literatura barokowa pl
dc.subject.pl Roman Krzywy pl
dc.subject.pl Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej pl
dc.subject.pl literatura wczesnonowożytna pl
dc.description.volume 14 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,59 pl
dc.identifier.eissn 2391-7903 pl
dc.title.journal Sztuka Edycji pl
dc.title.volume Edytorstwo tekstów dawnych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-16 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Staropolskiej pl
dc.subtype ReviewArticle pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa