Jagiellonian University Repository

Combined Raman- and AFM-based detection of biochemical and nanomechanical features of endothelial dysfunction in aorta isolated from ApoE/LDLR−/− mice

pcg.skipToMenu

Combined Raman- and AFM-based detection of biochemical and nanomechanical features of endothelial dysfunction in aorta isolated from ApoE/LDLR−/− mice

Show full item record

dc.contributor.author Maase, Martina pl
dc.contributor.author Ryguła, Anna [SAP14002897] pl
dc.contributor.author Pacia, Marta [SAP14006829] pl
dc.contributor.author Proniewski, Bartosz [SAP14005663] pl
dc.contributor.author Mateuszuk, Łukasz [SAP14003983] pl
dc.contributor.author Sternak, Magdalena [SAP14003388] pl
dc.contributor.author Kaczor, Agnieszka [SAP11018145] pl
dc.contributor.author Chłopicki, Stefan [SAP20000969] pl
dc.contributor.author Kusche-Vihrog, Kristina pl
dc.date.accessioned 2019-04-16T13:28:19Z
dc.date.available 2019-04-16T13:28:19Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1549-9634 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73302
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Combined Raman- and AFM-based detection of biochemical and nanomechanical features of endothelial dysfunction in aorta isolated from ApoE/LDLR−/− mice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 97-105 pl
dc.identifier.weblink https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1549963418305653/pdf pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.points 140 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.1016/j.nano.2018.11.014 pl
dc.identifier.eissn 1549-9642 pl
dc.title.journal Nanomedicine. Nanotechnology, Biology and Medicine pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-04-16 pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych : Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków pl
dc.affiliation Wydział Chemii : Zakład Fizyki Chemicznej pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Farmakologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.cm.id 92317
.pointsMNiSW [2019 A]: 140


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa