Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

Combined Raman- and AFM-based detection of biochemical ...Publication affiliation to faculty

author/editor Wydział Lekarski Wydział Chemii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków Not affiliated
Maase, Martina
Ryguła Anna
Pacia Marta
Proniewski Bartosz
Mateuszuk Łukasz
Sternak Magdalena
Kaczor Agnieszka
Chłopicki Stefan
Kusche-Vihrog, Kristina

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Lekarski Wydział Chemii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Maase, Martina
Ryguła Anna
Pacia Marta
Proniewski Bartosz
Mateuszuk Łukasz
Sternak Magdalena
Kaczor Agnieszka
Chłopicki Stefan
Kusche-Vihrog, Kristina

Author's area of expertise

author/editor Wydział Lekarski Wydział Chemii Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Maase, Martina
Ryguła Anna
Pacia Marta
Proniewski Bartosz
Mateuszuk Łukasz
Sternak Magdalena
Kaczor Agnieszka
Chłopicki Stefan
Kusche-Vihrog, Kristina