Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Marketing współtworzenia wartości z klientemAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Baran Grzegorz
Otto, Jacek
Sułkowski Łukasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Baran Grzegorz
Otto, Jacek
Sułkowski Łukasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Baran Grzegorz
Otto, Jacek
Sułkowski Łukasz