Jagiellonian University Repository

Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej : wybrane aspekty

Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0