Jagiellonian University Repository

Gatunki z rodzaju Didymosphenia (Bacillariophyceae), ich migracja i potencjalny wpływ na zbiorowiska glonów Pienin

pcg.skipToMenu

Gatunki z rodzaju Didymosphenia (Bacillariophyceae), ich migracja i potencjalny wpływ na zbiorowiska glonów Pienin

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa