Jagiellonian University Repository

Od obserwatorów do gapiów : kategoria "bystanders" i analiza wizualna

pcg.skipToMenu

Od obserwatorów do gapiów : kategoria "bystanders" i analiza wizualna

Show full item record

dc.contributor.author Sendyka, Roma [SAP11018869] pl
dc.date.accessioned 2019-04-12T10:48:55Z
dc.date.available 2019-04-12T10:48:55Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72968
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Od obserwatorów do gapiów : kategoria "bystanders" i analiza wizualna pl
dc.title.alternative Bystanders as visual subjects : onlookers, spectators, observers, gawkers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-130 pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/Content/67255/WA248_87328_P-I-2524_sendyka-obserwator_o.pdf pl
dc.abstract.en In this essay, bystanders are analysed not through the lens of topography (i.e. geographical closeness to the events expressed in the term "by-stander"), but as visual subjects. Concerning those who witnessed the Holocaust, bystanders are linked with various types of scopic activities, especially negative ones: they are often generalized as passive onlookers, as "those who stare" with libidinal pleasure [Polish: gapie; French: badauds; German: Schaulustige]. It is surprising, however, that the frequent use of scopic vocabulary is not necessarily associated with developed theoretical concerns. The recent visual (iconic) turn, however, has provided a refined and varied set of tools for analysing the faculty of seeing. Therefore, it is no longer plausible to discuss the processes of seeing without precise conceptualizations. Instead of employing visual terms merely as synonyms, this essay challenges and restructures available categorizations for bystanders as those acquiring knowledge through the sense of sight. pl
dc.abstract.other Analiza świadków Zagłady, rozumianych jako nie-neutralni postronni, prowadzona poza tradycyjnym ujęciem topograficznym (opisujących tzw. bystanders z triady Hilberga jako obecnych w danym miejscu podczas popełniania zbrodni). Zważywszy na częstotliwość określeń dotyczących czynności skopicznych świadków Holokaustu (patrzenia, przyglądania się, podglądania, obserwowania) proponuję w niniejszym artykule poważniejsze zastosowanie do analizy postronnych ustaleń płynących z pola badań nad kulturą wizualną. Zwrot piktorialny pozwala na dokładne różnicowanie pojęć, stosowanych dotychczas synonimicznie, i precyzyjniejsze dookreślanie ontologii świadków Zagłady, ich możliwości poznawczych i typów podejmowanych przez nich akcji. pl
dc.subject.pl świadek pl
dc.subject.pl postronny pl
dc.subject.pl Zagłada pl
dc.subject.pl Holokaust pl
dc.subject.pl analiza wizualna pl
dc.subject.pl podmiot skopiczny pl
dc.subject.pl widz pl
dc.subject.pl obserwator pl
dc.subject.pl gap pl
dc.subject.pl podglądacz pl
dc.subject.en bystander pl
dc.subject.en observer pl
dc.subject.en witness pl
dc.subject.en gawker pl
dc.subject.en onlooker pl
dc.subject.en viewer pl
dc.subject.en visual subject pl
dc.subject.en Holocaust pl
dc.description.number 3 (171) pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2018.3.7 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Ustanawianie świadka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-11 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project 2aH 15 0121 83 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2018 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa