Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ciągłość i zmiana : prezentacja kurdyjskich instytucji kulturalnych w Regionie Kurdystanu w Iraku na bazie materiału zebranego podczas badań terenowych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2014

Ciągłość i zmiana : prezentacja kurdyjskich instytucji ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Bocheńska, Joanna [SAP13902818] pl
dc.contributor.author Kurpiewska-Korbut, Renata [SAP13903108] pl
dc.date.accessioned 2015-05-18T10:39:11Z
dc.date.available 2015-05-18T10:39:11Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7290
dc.language pol pl
dc.title Ciągłość i zmiana : prezentacja kurdyjskich instytucji kulturalnych w Regionie Kurdystanu w Iraku na bazie materiału zebranego podczas badań terenowych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2014 pl
dc.title.alternative Continuity and change : Kurdish cultural institutions in the Kurdistan region of Iraq : field research results pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 22-86 pl
dc.identifier.weblink http://www.kurdishstudies.pl/files/Fritillaria_Kurdica_2014_05%5B1%5D.pdf pl
dc.abstract.en The paper presents selected Kurdish cultural institutions in the Kurdistan Region of Iraq. It is based on the interviews taken by dr Joanna Bocheńska in April and May 2014 in Erbil, Duhok and Suleymaniya. The collected data are presented according to the questionnaire prepared by dr Renata Kurpiewska-Korbut as well as taking into consideration the spontaneous character of the majority of responses which helped to reveal many additional details concerning institutions’ activities and tasks. As far as Kurdish cultural institutions are concerned they are seen as the creators of modern times, its goals indicate that one of the most important questions is to uphold continuity inside the developing culture linking modern activity with past knowledge and experiences. This research is the result of cooperation between the Section of Kurdish Studies (Jagiellonian University, Kraków and The Institute of Research and Developement - Kurdistan (Kurdistan Region, Erbil). pl
dc.subject.pl kurdyjskie instytucje pl
dc.subject.pl kultura kurdyjska pl
dc.subject.pl studia kurdyjskie pl
dc.subject.pl Kurdystan pl
dc.subject.en Kurdish institutions pl
dc.subject.en Kurdish studies pl
dc.subject.en Kurdish culture pl
dc.subject.en Kurdistan pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 2 pl
dc.identifier.eissn 2353-4052 pl
dc.title.journal Fritillaria Kurdica pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-05-18 pl
dc.participation Kurpiewska-Korbut, Renata: 50%; Bocheńska, Joanna: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project DEC-2012/05/E/HS2/03779 pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach