Jagiellonian University Repository

Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu : doświadczenia Urzędu Miasta Częstochowy

pcg.skipToMenu

Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu : doświadczenia Urzędu Miasta Częstochowy

Show full item record

dc.contributor.author Pawłowska, Anna [SAP14027913] pl
dc.date.accessioned 2019-04-11T14:27:21Z
dc.date.available 2019-04-11T14:27:21Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.issn 1896-0200 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72893
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego urzędu : doświadczenia Urzędu Miasta Częstochowy pl
dc.title.alternative Evaluation of the level of institutional development of office : experience of the local government of Częstochowa pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-61 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2011/Zarzadzanie-Publiczne-2-2011/art/1885/ pl
dc.abstract.pl Istnieje potrzeba stałego doskonalenia funkcjonowania urzędu administracji samorządowej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług publicznych. Działania modernizacyjne powinny się odnosić do uznanego wzorca dobrego urzędu. W treści artykułu przedstawione zostały starania podejmowane w Urzędzie Miasta Częstochowy o profesjonalizację zarządzania, poprzez zastosowanie Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI). pl
dc.abstract.en In order for the local administration to satisfactorily fulfil its tasks, its functioning needs to be constantly perfectioned. Ideally, the modernisation should relate to an established pattern of good offices of the local government. The article presents the efforts made at the Urząd Miasta Częstochowy in order to improve management, by applying the Institutional Development Program. pl
dc.subject.pl administracja samorządowa pl
dc.subject.pl zarządzanie responsywne pl
dc.subject.pl samoocena pl
dc.subject.en local government administration pl
dc.subject.en public governance pl
dc.subject.en assessment pl
dc.description.number 2 (14) pl
dc.identifier.doi 10.4467/20843968ZP.12.015.0482 pl
dc.identifier.eissn 2084-3968 pl
dc.title.journal Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-04-11 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 3 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2011 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych