Jagiellonian University Repository

O niektórych nazwiskach współcześnie w Polsce używanych z elementem strukturalnym proweniencji kresowej (formacje z "-enko/-eńko")

pcg.skipToMenu

O niektórych nazwiskach współcześnie w Polsce używanych z elementem strukturalnym proweniencji kresowej (formacje z "-enko/-eńko")

Show full item record

dc.contributor.author Kubiszyn-Mędrala, Zofia [SAP11011910] pl
dc.contributor.editor Skarżyński, Mirosław [SAP11012675] pl
dc.contributor.editor Szpiczakowska, Monika [SAP11009232] pl
dc.date.accessioned 2019-04-11T09:08:34Z
dc.date.available 2019-04-11T09:08:34Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-86575-57-2 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72847
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O niektórych nazwiskach współcześnie w Polsce używanych z elementem strukturalnym proweniencji kresowej (formacje z "-enko/-eńko") pl
dc.title.alternative On some of the surnames currently in Poland used with the structural element of provincial provenance (formations with "-enko / -eńko") pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 337-347 pl
dc.description.additional Bibliogr. Recenzowane materiały z konferencji: "Słowotwórstwo, słownictwo, polszczyzna kresowa", dn. 16-17 maja 2008 r., Kraków pl
dc.subject.pl współczesne nazwiska polskie pl
dc.subject.en contemporary Polish names pl
dc.description.series Biblioteka "LingVariów"; t. 2 pl
dc.description.series Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.publication 0,73 pl
dc.title.container W kręgu języka : materiały konferencji "Słowotwórstwo - słownictwo - polszczyzna kresowa" poświęconej pamięci profesor Zofii Kurzowej Kraków 16-17 maja 2008 pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 132 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa