Jagiellonian University Repository

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach społecznej partycypacji w realizacji zadań publicznych

pcg.skipToMenu

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach społecznej partycypacji w realizacji zadań publicznych

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa