Jagiellonian University Repository

Apotropaiony w midraszu do Księgi Jonasza według Pirke de-rabbi Eliezer : wstęp, przekład i komentarz

pcg.skipToMenu

Apotropaiony w midraszu do Księgi Jonasza według Pirke de-rabbi Eliezer : wstęp, przekład i komentarz

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa