Jagiellonian University Repository

"Banderia Prutenorum" : kwerenda konserwatorska : próba zastosowania komputerowej analizy obrazu do odtworzenia brakującej miniatury rękopisu

pcg.skipToMenu

"Banderia Prutenorum" : kwerenda konserwatorska : próba zastosowania komputerowej analizy obrazu do odtworzenia brakującej miniatury rękopisu

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych