Jagiellonian University Repository

Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP

pcg.skipToMenu

Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP

Show full item record

dc.contributor.author Gilowska, Zyta pl
dc.contributor.author Kijowski, Dariusz pl
dc.contributor.author Kulesza, Michał pl
dc.contributor.author Misiąg, Wojciech pl
dc.contributor.author Prutis, Stanisław pl
dc.contributor.author Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.contributor.author Szlachta, Jacek pl
dc.contributor.author Zaleski, Janusz pl
dc.date.accessioned 2019-04-10T12:06:10Z
dc.date.available 2019-04-10T12:06:10Z
dc.date.issued 2002 pl
dc.identifier.issn 0867-4973 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72712
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 19-220 pl
dc.description.additional Redakcja całości i wprowadzenie: prof. dr hab. Mirosław Stec. Opracowanie wykonane w ramach projektu: "Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej". Opracowanie powstało w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niniejsze opracowanie stanowi cz. I. Część II projektu pn. "Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce" została opublikowana w "Samorządzie Terytorialnym" nr 1-2 z 2004 r. (zob. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72714). III część projektu pn. "Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia" jest opublikowana w "Samorządzie Terytorialnym" nr 1-2 z 2005 r. (zob. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72734). pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 1-2 (133-134) pl
dc.title.journal Samorząd Terytorialny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)