Jagiellonian University Repository

Ożenek poety İbrahima Şinasiego i narodziny teatru tureckiego

pcg.skipToMenu

Ożenek poety İbrahima Şinasiego i narodziny teatru tureckiego

Show full item record

dc.contributor.author Zając, Grażyna [SAP11011492] pl
dc.date.accessioned 2015-05-18T08:48:59Z
dc.date.available 2015-05-18T08:48:59Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-518-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7254
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ożenek poety İbrahima Şinasiego i narodziny teatru tureckiego pl
dc.title.alternative The wedding of a poet by İbrahim Şinasi and the origins of Turkish theatre pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 128 pl
dc.description.additional Bibilogr. str. 123-125. Indeks pl
dc.subject.pl literatura turecka 19 w. pl
dc.subject.pl dramat turecki pl
dc.subject.pl teatr turecki pl
dc.subject.en Turkish literature 19th c. pl
dc.subject.en Turkish theatre pl
dc.description.points 40 pl
dc.description.publication 4,1 pl
dc.participation Zając, Grażyna: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 72 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa