Jagiellonian University Repository

Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy

pcg.skipToMenu

Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy

Show full item record

dc.contributor.editor Duć-Fajfer, Helena [SAP11116901] pl
dc.date.accessioned 2019-04-08T11:41:06Z
dc.date.available 2019-04-08T11:41:06Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 1896-222X pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72521
dc.language sla pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.type JournalEditorship pl
dc.description.additional Czasopismo w języku łemkowskim. Redaktor podpisana: Олена Дуць-Файфер. pl
dc.description.volume 14 pl
dc.title.journal Річник Руской Бурсы = Rìčnik Ruskoj Bursy = Rocznik Ruskiej Bursy pl
dc.title.volume 100-літя Руской Народной Республикы = 100-lìtâ Ruskoj Narodnoj Respubliky = 100-lecie Ruskiej Republiki Narodowej pl
dc.contributor.institution Stovarišynâ "Ruska Bursa" v Gorlicâh pl
dc.contributor.institution Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.contributor.serieseditor Duć-Fajfer, Helena [SAP11116901] pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa