Jagiellonian University Repository

Metafory i sytuacje pisania w poezji Ewy Lipskiej

pcg.skipToMenu

Metafory i sytuacje pisania w poezji Ewy Lipskiej

Show full item record

dc.contributor.author Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.contributor.editor Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.contributor.editor Piech-Klikowicz, Aneta pl
dc.date.accessioned 2019-04-05T14:26:27Z
dc.date.available 2019-04-05T14:26:27Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4483-4 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72408
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Metafory i sytuacje pisania w poezji Ewy Lipskiej pl
dc.title.alternative Metaphors andsituations of writing in Ewa Lipska's poetry pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 155-173 pl
dc.description.additional Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl W swych wierszach Ewa Lipska kwestionuje funkcjonujace w kulturze wyobrażenia związane ze sztuką pisania. Zmieniające sie role poety i rodzaje dialogu z czytelnikami łączą sie tu z diagnozami kryzysu komunikacji międzyludzkiej, z redukcja potrzeb duchowych w świecie zawłaszczonym przez kulturę masową. W twórczości Lipskiej metafory pisania nawiązują do popularnych form komunikacji, takich jak ankiety, ulotki, reklamy, instrukcje obsługi. Istotną rolę odgrywają metafory czasu, choroby, śmierci. pl
dc.abstract.en In her poetry Ewa Lipska defies the common cultural beliefs concerning the art of writing. The changing roles of the poet and the types of dialogue with readers in this case go along with the diagnosis of the crisis of human communication and the reduction of the intellectual needs in the world overhelmed by mass culture. In Lipska,s works the methaphors of writing refer to such popular forms of cummunication as surveys, leaflets, adversiting and instruction manuals. A significant role play the methaphors of time, illness and death. pl
dc.description.publication 1,3 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9843-1 pl
dc.title.container "Stoję i patrzę na czym ten świat stoi" : o twórczości Ewy Lipskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 19; liczba stron 265; liczba arkuszy wydawniczych 19; pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych