Jagiellonian University Repository

Imperium boga Hanumana : Indie w trzech odsłonach

pcg.skipToMenu

Imperium boga Hanumana : Indie w trzech odsłonach

Show full item record

dc.contributor.author Kłodkowski, Piotr [SAP14005781] pl
dc.date.accessioned 2019-04-05T08:35:54Z
dc.date.available 2019-04-05T08:35:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-240-5382-7 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72341
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Imperium boga Hanumana : Indie w trzech odsłonach pl
dc.title.alternative The empire of god Hanuman : India in three acts pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Znak pl
dc.description.physical 445, [1] pl
dc.abstract.pl Pozycja opisuje współczesną sytuację w Indiach, prezentując głównych aktorów na scenie politycznej: Narendrę Modiego oraz rodzinę Nehru-Gandhi. Autor poddaje analizie zjawiska fundamentalizmu hinduskiego oraz liberalizmu społeczno-wyznaniowego, które charakteryzują Indie XXI wieku. W kolejnych partiach książki przedstawione są postacie Stefana Norblina oraz Władysława Zaleskiego, związane z subkontynentem indyjskim. Ostatnia część poświęcona jest kinu w języku hindi - Bollywood. pl
dc.abstract.en The publication describes the contemporary situation in India, focusing on the main actors on the political scene: Narendra Modi and the Nehru-Gandhi family. The author analyzes the phenomenon of Hindu fundamentalism and socio-religious liberalism that characterize an India of the 21st century. In the subsequent parts of the book, the figures of Stefan Norblin and Władysław Zaleski are presented, who had close connections to the Indian subcontinent. The last part is dedicated to Hindi cinema - Bollywood. pl
dc.subject.pl Narendra Modi pl
dc.subject.pl Nehru-Gandhi pl
dc.subject.pl Stefan Norblin pl
dc.subject.pl Władysłąw Zaleski pl
dc.subject.pl Bollywood pl
dc.subject.pl hanuman pl
dc.subject.pl bóstwo hinduskie pl
dc.subject.en Narendra Modi pl
dc.subject.en Nehru-Gandhi pl
dc.subject.en Stefan Norblin pl
dc.subject.en Władysłąw Zaleski pl
dc.subject.en Bollywood pl
dc.subject.en Hanuman pl
dc.subject.en god Hanuman pl
dc.description.publication 20 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)