Jagiellonian University Repository

Oceny jako podstawowy problem analizy zmediatyzowanej perswazji politycznej

pcg.skipToMenu

Oceny jako podstawowy problem analizy zmediatyzowanej perswazji politycznej

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa