Jagiellonian University Repository

Uzasadnienie niestosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary : wątpliwości na tle art. 424 § 2 k.p.k.

pcg.skipToMenu

Uzasadnienie niestosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary : wątpliwości na tle art. 424 § 2 k.p.k.

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa