Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Проблематика авторських прав на фотографiю в польському ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Бурдiн [Burdìn], B. M. [V. M.]
Doliński Jakub

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Бурдiн [Burdìn], B. M. [V. M.]
Doliński Jakub

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Бурдiн [Burdìn], B. M. [V. M.]
Doliński Jakub